Aanmelding en betaling

Voor alle activiteiten geldt dat je aanmelding pas definitief is, als je ook je betaling hebt gedaan.
Je betaling moet 14 dagen voor het begin van de activiteit bij ons binnen zijn.

Korting

We proberen de prijzen van onze activiteiten zo laag mogelijk te houden, zodat ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. We werken zonder winstoogmerk.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om korting te krijgen. Neem daarvoor contact met ons op via bestuur@ligmincha.nl, waarbij je onderbouwt waarom de activiteit belangrijk voor je is en je de korting nodig hebt.

Restitutie

Als je je hebt aangemeld en hebt betaald voor een activiteit, maar toch niet in staat bent om deel te nemen, kan je een deel van het bedrag terugkrijgen. Het deel dat je terugkrijgt hangt af van het moment waarop je dit bij ons kenbaar maakt.
Als je zelf niet in staat bent om te komen, kan je je aanmelding overdragen aan iemand anders.

 • meer dan 30 dagen voor het begin van de activiteit;
  restitutie van het volledige bedrag min €25,- administratiekosten
 • tot 2 weken voor het begin van de activiteit;
  restitutie van 75% min €25,- administratiekosten
 • tot 1 week voor het begin van de activiteit;
  restitutie van 50% min €25,- administratiekosten
 • minder dan 1 week voor het begin van de activiteit;
  restitutie van 25% min €25,- administratiekosten
 • Niet opdagen zonder bericht;
  geen restitutie