Over Bön

Bön is Tibet's oudste spirituele traditie. Het omvat onderricht en oefeningen die toepasbaar zijn in alle delen van ons leven, zoals onze relatie met de elementaire kwaliteiten van de natuur, ons ethisch en moreel gedrag en de ontwikkeling van liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid.

Volgens de traditionele verklaring van Bön over haar eigen oorsprong, was duizenden jaren voor de geboorte van Boeddha Shakyamuni de Boeddha Tonpa Shenrab Miwoche in deze wereld gekomen. In het land Olmo Lungring zette hij zijn onderricht uiteen. "Ol" symboliseert het ongeborene, "Mo" het niet-verdwijnende, "Lung" de profetische woorden van Tonpa Shenrab en "Ring" zijn eeuwige compassie. Moderne wetenschappers hebben Olmo Lungring gekoppeld aan Zhang Zhung, het land rondom de Kailash berg in het westen van Tibet en de geboorteplaats van de Tibetaanse beschaving.

Tonpa Shenrab zou Bön hebben overgedragen in drie opvolgende cycli van onderricht. Eerst onderwees hij de "Negen wegen van Bön", daarna de "Vier Poorten van Bön en de Vijfde, de Schatkamer" en als laatste de "Uiterlijke, Innerlijke en Geheime Voorschriften". In deze laatste cyclus vormen de uiterlijke voorschriften het pad van afstand doen (sutrisch onderricht), de innerlijke voorschriften het pad van transformatie (tantrisch onderricht) en de geheime voorschriften zijn het pad van zelf-bevrijding (dzogchen onderricht). Deze verdeling in sutra, tantra en dzogchen kan men ook vinden in de Nyingma school van het Tibetaans Boeddhisme.

Volgelingen van Bön ontvangen mondeling onderricht en overdracht van leraren in een ononderbroken lijn van prehistorische tijden tot de dag van vandaag. Bovendien zijn de meeste teksten bewaard gebleven.
Hoewel veel van de huidige Bön lijkt op Tibetaans Boeddhisme, behoudt Bön de rijkdom en smaak van haar pre-Boeddhistische herkomst.

Tot voor kort, werd het prehistorische onderricht van Bön overgedragen aan slechts enkele studenten per generatie. Nu reiken haar Lamas uit om fortuinlijke studenten in het westen kennis te laten maken met de rijke spirituele Bön traditie en haar beoefening.

Door de onophoudelijke inzet van Zijne Heiligheid Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche, de 33ste abt van Menri, and Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche, de hoofd leraar van Bön traditie, zijn er twee nieuwe kloosters buiten Tibet gesticht. Het Tashi Menri Ling Klooster, voor het eerst gebouwd in 1405 in Tibet, is herbouwd in Dolanji, in India. Het Triten Norbutse Klooster, dat in de 14de eeuw in Tibet was gebouwd, is herbouwd in Kathmandu, in Nepal.

Beide kloosters hebben scholen die gekwalificeerd zijn om geshe (doctoraal) titels te verstrekken. Het Menri Klooster heeft ook nog een basisschool en een weeshuis voor 150 jongens en meisjes. Allebei de kloosters bieden een moderne bron van Bön cultuur, wetenschap en compassie in actie.