Steun voor Palden Tsultrim Retraite Huis

Op een kilometer van Menri Monastry, aan de overkant van de vallei, staat het huis waar Palden Tsultrim samen heeft gewoond met Gazi Sonam Dakpa. Palden Tsultrim is een bekende geleerde in zowel de Bön als Boeddhistische tradities.
Het huis werd door veel Bön meesters, zoals Yongdzin Rinpoche, bezocht om uit te wisselen over belangrijke onderwerpen van het Bön onderricht.
Nadat Padlen Tsultrim in 1972 is overleden, heeft Gazi Sonam Dakpa - zelf een vooraanstaand dzogchen beoefenaar - al zijn bezittingen weggegeven aan andere Bön meesters.
In 2005 is Gazi Sonam Dakpa overleden en heeft Zijne Heiligheid de 33ste Menri Trizin de powa voor hem gedaan.
Gazi Sonam Dakpa had drie kinderen, waarvan Sangmo Yangri de jongste is. Sangmo Yangri zorgt samen met haar familie voor het huis.

Het huis wordt nu gebruikt als een retraite plaats waar meesters, geshes, geshe-mas en andere Bön beoefenaars gratis gebruik van kunnen maken.

Nu heeft deze bijzondere plek groot onderhoud nodig, waarvoor donateurs worden gezocht. Behalve reparaties worden er ook ruimtes voor donkere retraites ingericht.

In 2019 hebben we Sangmo Yangri, samen met Geshe Sherab Lodoe, in Nederland mogen ontvangen. Haar toewijding, kennis en enthousiasme voelen we nog steeds.
Als je haar wil helpen met een donatie, is dat zeker goed besteed.

Reacties zijn gesloten.