Nog geen reacties

In Memoriam Henk van der Vlist

In Memoriam

Henk van der Vlist,
9 april 1936 – 27 augustus 2020.

Ik leerde Henk al in 1989 kennen toen we allebei in Utrecht woonden. We waren actief betrokken bij de oprichting van het Centrum voor Spirituele Wegen aan een pandje op de Oudegracht. Het was een New Age Centrum waar allerlei activiteiten en cursussen  werden aangeboden.
Henk had de rol van penningmeester en ik was coördinator.
Onze vriendschap verdiepte zich en we volgden samen concertseries in muziekcentrum Vredenburg.
Toen ik jaren later betrokken raakte bij de oprichting van de Bön Garuda Foundation met Tenzin Wangyal Rinpoche als spiritueel leider, vroeg ik Henk om penningmeester te worden. Hij woonde inmiddels weer in Deventer, maar dat was voor hem geen bezwaar. Hij heeft die taak van 2003 tot 2007 vervuld.
Onze vriendschap bleef bestaan en we belden elkaar regelmatig, bezochten samen musea, wandelden en wisselden van gedachten over ons leven en wat we daarin tegen kwamen en hoe ermee om te gaan.
Henk had een zeer brede belangstelling en ervaring, eerst als dominee en later in het bedrijfsleven. Hij blonk uit in openheid en begrip en velen hadden een groot vertrouwen in hem. Bij Henk kon je ook altijd terecht en hij maakte voor iedereen tijd.

Op zijn overlijdenskaart stond:
Henk heeft ons overladen met liefde, met liefde laten we hem los.

Veel van de aanwezigen bij zijn crematie waren tot tranen toe geroerd uit dankbaarheid voor wat hij betekende in ieders leven. Zijn levenswijsheid heeft heel veel mensen geïnspireerd. Het was een mens met een groot hart en een luisterend oor en richting gevend als je erom vroeg.

Een uur voor zijn geplande euthanasie overleed hij,  typisch Henk!

Henk, bedankt dat je in ons leven was.

Wil Leenders

Reacties zijn gesloten.