Wieger de Leur

In 2011 ben ik voor het eerst in contact gekomen met Tenzin Wangyal Rinpoche, bij een seminar dat hij gaf in Amsterdam. Voor mij is hij een leraar waar ik vertrouwen in kan hebben en dat helpt mij om te veranderen.

Voordat ik met Bön in aanraking kwam, heb ik lange tijd geoefend met Zen Boeddhisme. In vergelijking daarmee is Bön ‘rijk’; veel meer toeters en bellen… letterlijk. Maar in die uiterlijke vorm heb ik ook juist mooie ingangen gevonden. Zo vond ik bijvoorbeeld het maken van prosternaties (neerbuigingen) niet zo makkelijk; dat riep allerlei gedachten op.
De uitleg van Rinpoche is ‘als je niet kan buigen, ben je niet zo flexibel’. Voor mij is dat helder en direct onderricht.