Begeleider worden voor Ligmincha: Umzé Training in Nederland

In 2019 heeft Ligmincha International een trainingsprogramma gelanceerd om wereldwijd sanghaleden voor te bereiden op het als officiële umzé begeleiden van een bön-meditatiegroep. Iedereen die binnen Ligmincha een groep wil gaan begeleiden wordt gevraagd om deze training te volgen. Daarnaast zijn er een aantal eisen waar je aan moet voldoen wil je officieel umzé zijn voor Ligmincha: zo dien je de gedragscode van Ligmincha International te ondertekenen en je te houden aan beloften over jouw doorgaande beoefening en het bijwonen van het onderricht.
De training bestaat uit drie fasen:

Fase 1. Een online training (in het Engels)
Fase 2. Een 1 -1 beoordeling van de manier waarop jij de oefeningen begeleidt.
Fase 3. Een ‘stageperiode’ voor het begeleiden van groepen.*

Ligmincha Nederland heeft ervoor gekozen om voor diegenen die belangstelling hebben voor het volgen van de umzé-training een - verplicht - programma op te stellen voor fase 1. Dit programma bestaat uit 10 bijeenkomsten, waarin het online lesmateriaal met elkaar besproken wordt en er ruimte is voor persoonlijke reflectie. Deze bijeenkomsten duren 2½ uur en vinden eens per maand plaats op de zaterdagochtend via ZOOM. De toetsen van het lesmateriaal (literatuur en theorie) zullen online via Ligmincha Internationaal plaatsvinden. We streven ernaar om ook een fysieke bijeenkomst te organiseren gedurende fase 1. De haalbaarheid hiervan zal afhangen van de situatie aangaande Corona.
Fase 1 start in januari 2021.

Fase 1 is toegankelijk voor iedereen die minimaal vijf jaar verbonden is met Ligmincha en deelneemt aan programma’s die vanuit Ligmincha gegeven worden. We vragen van deelnemers te reflecteren op de persoonlijke motivatie om umze te worden en deel te nemen aan het programma, bereidheid om persoonlijke reflecties te delen en om tijdens de bijeenkomsten een actieve bijdrage te leveren.

Data 2021:

januari 23 september 18
februari 13 oktober 23
maart 13 november 13
april 24 december 11
mei 29
juni 19

De bijeenkomsten zijn online, van 10:00 tot 13:00

Kosten voor het programma: Het uitgangspunt is dat iedereen die het volledige programma doorloopt, bij gaat dragen aan Ligmincha Nederland. Het programma is daarom gratis. Voor de fysieke bijeenkomsten zal een bijdrage gevraagd worden.Het pdf van het hele programma van fase 1 is vind je hier. Woensdag 6 januari 2021 van 19:00 tot 20:00 uur is er een informatie bijeenkomst via zoom over de Umze training. Als je hieraan deel wilt nemen kun je je hiervoor inschrijven.Mocht je interesse gewekt zijn en wil je er meer over weten, neem dan contact op met;
Anneke Dekkers: anneke@adekkers.nl
René Ferrageau: ferrageau@icloud.com
Tonny Maas: info@tonnymaas.nl

Reacties zijn gesloten.