leraren in de Bön traditie

De Yungdrun Bön (Eeuwige Bön) was in Tibet het eerste volledige pad naar spirituele bevrijding. Het wordt beschouwd als de oorsprong van vele spirituele tradities. Aan het begin van deze traditie staat de Boeddha Tonpa Shenrab die vele duizenden jaren geleden naar deze wereld kwam, lang voor de boeddha Shakyamuni geboren werd. Tonpa Shenrab verspreidde zijn leer vanuit het land Tazig ‘Olmo Lung Ring’. Ol symboliseert het ongeborene, Mo wat nooit minder wordt, Lung de profetische woorden van Tonpa Shenrab en Ring de eeuwigdurende compassie. Door sommigen wordt Olmo Ring beschouwd als een land ten noordwesten van Tibet, door anderen wordt het gezien als het mythische land Shambala.

   

Men zegt dat Tonpa Shenrab de Bön uiteengezet heeft in drie achtereenvolgende reeksen van leringen; Eerst de ‘Negen Wegen ’ (achtereenvolgende stadia van oefening), vervolgens ‘De Vier Portalen en de Vijfde, de Schatkamer’ en tenslotte de ‘Uiterlijke, Innerlijke en Geheime Voorschriften’. Deze laatste reeks komt overeen met de leer van de soetra’s (de uiterlijke reeks), dit is het pad van afstand doen. De Innerlijke reeks voorschriften komt overeen met de tantra, het pad van transformatie. De Geheime reeks is het pad van zelfbevrijding, dzogchen. Deze indeling in soetra, tantra en dzogchen vinden we ook in de Nyingma school van het Tibetaans Boeddhisme.


Tot recentelijk werd deze zeer oude traditie maar aan zeer weinig leerlingen doorgegeven. Sinds kort is het ook mogelijk voor Westerse studenten om kennis te nemen van deze traditie.

Tenzin Wangyal Rinpoche is een van de weinige Bön meesters die actief zijn in het Westen. Hij is een uitstekende leraar, die meer dan 25 jaar ervaring heeft met onderricht aan beoefenaars in Europa en Amerika. Hij is oprichter en directeur van het Ligmincha Instituut in Charlottesville, Virginia en auteur van vele boeken.Sinds 2000 Is Ligmincha Nederland opgericht en komt Rinpoche jaarlijks naar Nederland voor een seminar. Tegenwoordig zijn er ook live-webcast teachings.

Lopon Tenzin Namdak en His Holiness Lungtok Tenpai Nyima zijn de leraren van Tenzin Wangyal Rinpoche en met elkaar bewaren zij de wijsheid van het Bönboeddhisme in de (Westerse) wereld. Zij zorgen er voor dat wij met deze wijsheid kennis kunnen maken en ons leven hiermee verrijken.

Voor de biografieën van onze leraren zie de sub-items.

 

TWR  Lopon  Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche, 
H.E. Lopön Tenzin Namdak,
Khenpo Tenpa Yungdrung.